فرم استخدام محل الصاق عکس :
توجه : لطفا به تمام سوالات بصورت صریح و کامل جواب دهید.
اطلاعات و مشخصات فردی
* نام:  * وضعیت تأهل:  تعداد اولاد:   تعداد افراد تحت تکفل: 
* نام خانوادگی:      دین :   مذهب: 
   نام پدر:   وضعیت نظام وظیفه: دلیل معافیت: 
  محل تولد:     نشانی محل سکونت
 تاریخ تولد: 
ش.ش: محل صدور:  * شماره تماس : منزل: تلفن همراه:
* کد ملی:  سایر: * ایمیل: 
سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی(دوره متوسطه)
نام دبیرستان /هنرستان رشته تحصیلی سال اخذ دیپلم معدل کتبی معدل کل
مدرک تحصیلی دانشگاهی
نام دانشگاه مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش سال ورودی تاریخ اخذ مدرک معدل کل رتبه کنکور
معرفین
نام و نام خانوادگی شغل نشانی کامل محل کار یا اقامت تلفن
میزان آشنایی با زبانهای خارجی
نام زبان درک مطلب مکالمه نوشتن خواندن
عالی خوب متوسط ضعیف عالی خوب متوسط ضعیف عالی خوب متوسط ضعیف عالی خوب متوسط ضعیف

توانمندیهای کامپیوتری
الف: نرم افزارهای عمومی سطح توانایی ب: نرم افزارهای تخصصی سطح توانایی
مسلط آشنایی مسلط آشنایی
       
       
       
       
       

توانمندیهای تخصصی
دوره های تخصصی گذرانده شده:
نام دوره نام موسسه آموزشی مدت دوره تاریخ اتمام

سوابق کاری
از شغل آخرتان شروع کرده و به ترتیب معکوس در هر موسسه ای که کار کرده اید بنو یسید.
از تاریخ تا تاریخ نام سازمان سمت حقوق ماهانه علت ترک کار

سایر موارد
1- شغل مورد تقاضا :
2- آیا حاضر به انجام کار در شیفت و نوبت های مختلف کاری هستید؟     ذکر دلیل:
حداقل حقوق درخواستی :
طریقه آشنایی با شرکت :

* تأیید مطالب فرم