حضور لنایزد در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق مشهد1394/06/16
در تاریخ 26 تا 29 شهریور ماه 1394 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد ...

در تاریخ 26 تا 29 شهریور ماه 1394 از ساعت 16 تا 22 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد در سالن مفاخر، سالن B2 (سالن اختصاصی سندیکای صنعت برق ایران) پذیرای حضور گرم شما هستیم.