اخذ مدرک CE مارک 1393/05/26
CEبه منظور ایجاد هماهنگی اجباری در بسیاری از محصولات تجاری و صنعتی که در سطح اروپا تولید یا به فروش می رسند ، ارائه شده است.

 این حروف به‌طور مشخص اختصار چیزی را نشان نمی‌دهند، ولی به‌طور کل می‌توان آنها را اختصار کلمات فرانسوی   Communauté Européenne یا Conformité Européenne به معنای «موردقبول اروپا» دانست.

محصولاتی که واجد دریافت علامت سی. ای می‌شوند، می‌بایست از نظر سلامت، امنیت، مضر نبودن برای جسم انسان و طبیعت مورد بررسی قرار گیرند و اگر واجد این شرایط باشند قادر به دریافت این نشانه خواهند بود

اخذ نشان CEبرای محصولاتی که در دامنه کاربرد آن قرار می گیرند جهت ورود،عرضه و فروش در بازارهای اروپا یک اجبار بوده و تولید کنندگان این محصولات برای دستیابی و حفظ سهم محصولات خود در بازار اروپا ناگزیر از اخذ این نشان می باشند.علاوه بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه آزاد تجاری اروپا برخی دیگر از کشورها(از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس) نیز از این الزام برای ورود کالاها به کشور خود استفاده می کنند.افزون بر این اخذ و درج این نشان بر روی محصولات موجب اطمینان خاطر بیشتر مصرف کنندگان داخلی شده و افزایش حس اعتماد به محصولات مربوطه را فراهم می آورد.