نمایشگاه جانبی سی امین کنفرانس بین المللی برق ایران1394/09/07
در نمایشگاه جانبی کنفرانس بین المللی برق ایران در تاریخ 2 الی 4 آذر ماه 94 در محل پژوهشکاه نیرو شرکت کردیم.

سی امین کنفرانس بین المللی برق ایران در تاریخ 2 الی 4 آذر ماه 94 در محل پژوهشکاه نیرو برگزار شد.

در نمایشگاه جانبی این کنفرانس شرکت کرده و محصولات خود را به نمایش گذاشتیم.

 

    نمایشگاه ساختمان و تأسیسات مشهد آبان ماه 941394/09/02
حضور در نمایشگاه ساختمان و تأسیسات مشهد آبان ماه 94

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تأسیسات با گرایش برج ها و ساختمان های مرتفع در تاریخ 27 لغایت 30 آبان ماه 94 برگزار گردید.

در این نمایشگاه محصولات خود را به نمایش گذاشتیم.