برگزاری سمینار استان گلستان1393/10/17
سمینار آشنایی با محصولات شرکت در شهر گرگان برگزار شد

در سمیناری که در تاریخ 11 دیماه در هتل آذین گرگان برگزار شد، مهمانان از تمامی نقاط استان گلستان حضور داشتند. 

در این سمینار سعی را بر این نهادیم تا با معرفی محصولات خود، اطلاعات علمی و فنی را در فضای آموزشی ای که بوجود آوردیم ارائه دهیم.