نمایشگاه جانبی سی امین کنفرانس بین المللی برق ایران2015-11-28
در نمایشگاه جانبی کنفرانس بین المللی برق ایران در تاریخ 2 الی 4 آذر ماه 94 در محل پژوهشکاه نیرو شرکت کردیم.

سی امین کنفرانس بین المللی برق ایران در تاریخ 2 الی 4 آذر ماه 94 در محل پژوهشکاه نیرو برگزار شد.

در نمایشگاه جانبی این کنفرانس شرکت کرده و محصولات خود را به نمایش گذاشتیم.

 


    نمایشگاه ساختمان و تأسیسات مشهد آبان ماه 942015-11-23
حضور در نمایشگاه ساختمان و تأسیسات مشهد آبان ماه 94

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تأسیسات با گرایش برج ها و ساختمان های مرتفع در تاریخ 27 لغایت 30 آبان ماه 94 برگزار گردید.

در این نمایشگاه محصولات خود را به نمایش گذاشتیم.

 

 


    حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران 2015-11-14
حضور شرکت لنایزد در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران 17 تا 20 آبان ماه

در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران که از تاریخ 17 تا 20 آبان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد محصولات خود را به نمایش درآوردیم.