همایش سراری چهره های ماندگار مدیریت ایران2015-10-28
همایش سراسری چهره های ماندگار مدیریت ایران در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.

همایش سراسری چهره های ماندگار مدیریت ایران در سالن همایش های صدا و سیما در تاریخ 23 مهر 1394 برگزار شد.

در این همایش رئیس هیئت مدیره لنایزد مفتخر به دریافت لوح و تندیس چهره ی ماندگار مدیریت ایران گردید.

 


    برگزاری سمینار در استان اصفهان2015-10-14
سمیناری جهت آشنایی با محصولات در استان اصفهان برگزار کردیم

روز سه شنبه 21 مهر ماه سال 1394 در هتل مشاهیر شهر اصفهان سمیناری جهت آشنایی محصولات خود برگزار کردیم.

همچنین محصولات خود را نیز به نمایش گذاشتیم.