نمایشگاه بین المللی مشهد2014-11-16
حضور لنایزد در نمایشگاه 29 آبان تا 2 آذر 93 در مشهد

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان همزمان با یازدهمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری مسکن و انبوه سازان(واحدهای تجاری، اداری و مسکونی) و هجدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و تاسیسات از 29 آبان تا 2 آذر 1393 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می گردد.

شرکت لنایزد در سالن فردوسی غرفه 54 پذیرای حضور گرم شما خواهد بود.