اخبار لنایزد در ضمیمه روزنامه جام جم قزوین2014-10-25
در ضمیمه روزنامه ی جام جم استان قزوین صفحه ای به شرکت لنایزد اختصاص داده شد

روزنامه ی جام جم استان قزوین در ضمیمه ی خود صفحه ای را به لنایزد اختصاص داده و از حضور شرکت در همایش ملی سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان سخن گفته و همچنین در این صفحه به معرفی بیشتر لنایزد پرداخته است.

در این صفحه تصاویر گواهی ها و استاندارد های اخذ شده این شرکت به همراه تصاویر برخی از پروژه ها نمایان است.

و چشم اندازی از فعالیت ها و اهداف لنایزد به چشم میخورد.

 

 


    نخستین همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان2014-10-11
لنایزد به عنوان اسپانسر در این همایش حضور داشت و محصولات خود را در نمایشگاه جانبی این همایش معرفی نمود.

همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان برای نخستین بار توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در روز پنجشنبه دهم مهر ماه برگزار شد. همایش بر جایگاه صنعت ساختمان های هوشمند، در سند چشم انداز 20 ساله کشور (ایران 1404) - نقش فن آوری های اطلاعات و مهندسی برق در توسعه سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان - هوشمند سازی ساختمان،مقررات و استاندارد ها- ارتباط BMS/ ENERGY SAVING و انرژی پاک-تجمیع سازی،طراحی،اجرا و نظارت سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان-نقش هنر و معماری های نوین در طراحی ساختمان هوشمند - فرصت سرمایه گذاری در صنعت ساختمان هوشمند- ارتباط بهینه سازی مصرف انرژی و هوشمندسازی ساختمان با فرهنگ، اقتصاد،امنیت،رفاه و آسایش جامعه محوریت داشت.

در نمایشگاه جانبی این همایش لنایزد ضمن حضور چشم گیر خود به عنوان اسپانسر نسبت به معرفی محصولات همت گماشت.