نمایشگاه بین المللی مشهد1393/08/25
حضور لنایزد در نمایشگاه 29 آبان تا 2 آذر 93 در مشهد

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان همزمان با یازدهمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری مسکن و انبوه سازان(واحدهای تجاری، اداری و مسکونی) و هجدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و تاسیسات از 29 آبان تا 2 آذر 1393 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می گردد.

شرکت لنایزد در سالن فردوسی غرفه 54 پذیرای حضور گرم شما خواهد بود.

 

 

    اخبار لنایزد در ضمیمه روزنامه جام جم قزوین1393/08/03
در ضمیمه روزنامه ی جام جم استان قزوین صفحه ای به شرکت لنایزد اختصاص داده شد

روزنامه ی جام جم استان قزوین در ضمیمه ی خود صفحه ای را به لنایزد اختصاص داده و از حضور شرکت در همایش ملی سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان سخن گفته و همچنین در این صفحه به معرفی بیشتر لنایزد پرداخته است.

در این صفحه تصاویر گواهی ها و استاندارد های اخذ شده این شرکت به همراه تصاویر برخی از پروژه ها نمایان است.

و چشم اندازی از فعالیت ها و اهداف لنایزد به چشم میخورد.